Choď na obsah Choď na menu
Reklama
Reklama
 


NA FOTOGRAFII :Budova OVSZCH Levice počas Oblastnej výstavy zvierat uskutočňovanej každoročne počas tradičného "Levického jarmoku" v októbri.

         OBLASTNÁ   VÝSTAVA   ZVIERAT

                                      14.  -  16. 10. 2016

POĎAKOVAŤ  sa  chceme  aj  touto  cestou  tým, ktorí  podali  pomocnú  ruku

                                    a  podporili  uvedenú  výstavu

Mestský  úrad  Levice

Z.Libutková   Capricorn LV Levice

Miroslav Slušný    Hr.Kľačany

ElektroLV,Bernolákova   Levice

P.Nováky  AUTOPEPO   Levice

B.Bába  LETIS   Levice

Štefan Polák   Levice

PD  Balog  nad  Ipľom

Jaroslav Péter    Veľké  Túrovce

Štefan Mandrák    Rybník

Drahoslav Šajben   Tlmače

Ján Gődőlley   Starý Hrádok

Valéria Chovancová   Levice

Jozef Meszáros   Šahy

Marek Kocian   Veľký Ďur

Pavel Štamposký   Levice

Ivan Žigmond   V.Kozmálovce

J.Kocian  Levice

Zoltán Bánoczky  Levice

Štefan  Celina SHR Veľké Túrovce

Ondrej Odaloš  Devičie

študenti SOŠ PaSV  Levice

Plaček Slovakia Bratislava

Dibaq s.r.o. Prievidza

Versele Laga CZ

Probos corporation Šala

Rebior Zlaté Moravce

Kovpet Šoporňa

JK Animals CZ

Aqua Pet s.r.o. Dubnica n/Váhom

Marian Mráz  SHR  Tešmak

Slavomír Halás Levice

František Kulčár Levice


Opäť  po 7 mesiacoch sa otvorila brána Domu chovateľov v Leviciach  aby  70  členov Slovenského zväzu chovateľov prezentovalo
svoje zvieratá na Oblastnej výstave zvierat, ktorú organizuje  Oblastný výbor SZCH Levice v jesennom období už tradične  počas
 levického jarmoku.
I túto  výstavu  sme mohli  uskutočniť  vďaka pochopenia a pomoci sponzorov, ktorí  výstave  poskytli pomoc.
Tak potom návštevníci ktorí nepohrdli pozvaním  mohli vzhliadnúť
                                        138 ks  hydiny  v  31  plemenách
                                        208 ks holubov  v 27 plemenách
                                        131 ks  králikov  v  20  plemenách
                                        110 ks exot.vtáctva   19  druhov
                                           5 ks  kôz
Najväčšiu radosť prejavila  tisícka očiek naších najmenších navštevníkov, žiakov MŠ a ZŠ levikých a okolitých škôl. Verím, že kto
výstavu  navštívil si odniesol len pekné zážitky.
13.10. deň pred otvorením výtavy sa za pomoci študentov SOŠ PaSV Levice uskutočnilo hodnotenie vystavených zvierat.
Pre najlepšie ako to už býva, čakali vecné ceny v podobe pekných pohárov, ktoré zabezpečil OV SZCH a darovali jedotlivci ako
pohár pre mladého chovateľa králikára venoval Jozef Meszáros zo Šiah, pohár pre najlepšie ohodnoteného kohúta venoval
Peter Stanev zo Šiah, pohár pre nejkrajšieho jedinca u hydiny venoval Drahoslav Šajben z Tlmáč.
Ceny boli podľa výsledkov hodnotenia udelené nasledovne :

holuby
víťaz výstavy - texan                                            chovateľ Ondrej Bajkai  Dvory nad Žitavou
1.miesto        - pomoranský hrvoliak                chovateľ Milan Priboj  Demandice
2.miesto       - brnenský hrvoliak                      chovateľ Dušan Šúlovský Z.Moravce
3.miesto       - rys                                                 chovateľ Jozef Červený Vráble
čestnú cenu získali : M.Kocian V.Ďur, J.kocian Levice, J.Péter V.Túrovce, Z.Bánoczky Levice, O.Barzo Levice, R.Kullač Kolta,
I.Žigmond V.Kozmálovce, P.Urban H.Nemce, P.Haraba Uhliská, J.Mádaj Terany

králiky
víťaz výstavy  -  novozelandsky červený          chovateľ  Štefan Sluka  Machulince
1.miesto         -  novozelandsky biely                chovateľ  Ľubomír Novák  Kuraľany
2.miesto         - burrgundský                              chovateľ  Štefan Mandrák  Rybník
3.miesto         - viedenský                                   chovateľ  Ondrej Moravský  Pozba
čestnú cenu získali :J.Ivanický Levice, Ľ.Pelachy Prenčov, I.Žigmond V.Kozmálovce, M.Berežný N.Tekov, M.Krkoš Krupina,
V.Cigáň Vráble,
pohár pre mladého chovateľa králikára získal Sebastian Zetoca MCH  z Devičia

hydina
víťaz výstavy   -  bielefeldka                               chovateľ  Milan Štefanec  Velký Biel
1.miesto           -  antwerpský bradač                 chovateľ  Vladimír Cigáň  Vráble
3.miesto          -  pomoranska hus                     chovateľ  Pavel Holečka Čajkov
čestnú cenu získali :J.Godolley S.Hrádok, Š.Zetoca Devičie, J.Szabo Vráble, M.Valica Krupina
Pohár najkrajší jedinec bol udelený australorpke čiernej chovateľa Š.Poláka z Levíc, najlepší kohút bielefeldka chovateľa
M.Štefanca z Velkého Bielu.
Pohár predsedu OV SZCH Levice bol udelený brahmanke veľkej chovateľa M.Valicu z Krupiny. Pohár venoval aj predseda
RR SZCH na bažanta strieborného chovateľa Š.Poláka z Levíc.

exotické  vtáctvo
čestnú  cenu  získali : M.Kocian  Veľký Ďur, Ján Godolley Starý Hrádok, Jaroslav Péter Veľké Túrovce, Milan Krkoš ml.Krupina,
Martinka Hajnovičová  MCH Levice
Menovaným gratulujem a prajem ešte veľa podobných úspechov a ocenení. Záverom sa ešte raz chcem poďakovať všetkým čo boli
nápomocný pri uskutočňovaní tejto výstavy,všetkým vystavovateľom za oboslanie výstavy zvieratami, všetkým návštevníkom za
ich priazeň,návštevu a neposlednom rade moje poďakovanie smeruje usporiadateľom výstavy : T.Gombala, P.Štamposký,
I.Žigmond, M.Beržný, Š.Mandrák,J.Godolley, J.Péter, J.Kocian, J.Hajnovič, R.Hrúz, O.Barzo, J.Madaj, V.Lukáč, M.Valica, O.Kocianová,
L.Kocianová, P.Hajnovičová za ich volný čas, ktorý venovali na príprave, priebehu a následnej likvidácii výstavy.
Budeme sa aj do budúcna snažiť vytvarať čo najlepšie podmienky pre naše spoločné stretnutia. Najbližšiu  oblastnú výstavu plánujeme
uskutočniť začiatkom roku 2017 v termíne 25. - 26.02.2017 už teraz sa teším.   

                                                            Marek Kocian  tajomník OV SZCH
                                      

 
Reklama

Fotoalbum

Výstavy

Datum: 30. 1. 2012
Fotografií: 494
Zložiek: 28

rôzne

Datum: 30. 1. 2012
Fotografií: 148
Zložiek: 11

Oblastná výstava zvierat 27.-28.02.2016

Datum: 28. 3. 2016
Fotografií: 18
Zložiek: 0

Oblastná výstava zvierat 14. - 16.10.2016

Datum: 7. 11. 2016
Fotografií: 19
Zložiek: 0